Biuro kosztorysowe pkuwim
Strona główna
Strona główna

Biuro Kosztorysowe pkuwim

wykonuje dokumentacje kosztorysowe we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych. Sporządzamy kosztorysy z wykorzystaniem komputerowego wspomagania kosztorysowania w Normie Pro wg aktualnych cen SEKOCENBUDU lub indywidualnie uzgodnionych. Kosztorysy opracowujemy na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiarów robót, a przy braku dokumentacji (np. przy robotach remontowo-modernizacyjnych) - dokonujemy przedmiaru na podstawie protokołów typowania robót lub wytycznych inwestora.
Kosztorysy w branżach:

ogólnobudowlanej , robót ziemnych , melioracyjnej , inżynierii hydrotechnicznej , terenów zieleni ,
ogólnobudowlanej remontowej , urządzeń sportowych , drogowej
instalacji sanitarnych (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, ciepła technicznego, wentylacyjne i klimatyzacyjne);
instalacje elektryczne
Zakres usług Biura obejmuje:


kosztorysy (inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze);
weryfikację kosztorysów;
opinie i ekspertyzy kosztorysowe,
audyty inwestycji budowlanych w trakcie lub po zakończeniu budowy.

Działamy na terenie województwa lubelskiego
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

kontakt :

tel. 513235572

e-mail : pkuwim@tlen.pl


www.pkuwim.pl

pkuwim@aktualizacja 01.04.2009